8 vấn đề ngôi thứ trong lễ tân ngoại giao

Câu 8: vấn đêề ngôi thứ trong lễ tân ngoại giao
+ngôi thứ trong ngoại giao:
-Đn: ngôi thứ trong ltng là sự sắp xếp thứ tự trên dưới của các nhà ngoại giao ,k đc phép nhượng ngôi thứ của mìh chon g kh
-ý nghĩa:rất quan trọng vì ngôi thứ trong ngoại giao k phải là của các nhân nhà ngoại giao mà la ngôi thứ cua ng đại diện quốc gia, thực chất là nôi thức của quốc gia cho nên nhà ngoại giao k đc phép nhường ngôi thứ của mìh chon g khác
-ng tắc sắp xếp ngôi thứ:ng tắc bình đẳng và thoải thuận
+Bình đẳng: ngôi thứ trong ng giao k phân biệ nc lớn, nc nhỏ, nc giàu,nc nghèo
+thoả thuận : có thể sắp xếp tên nc theo vần chữa cái
Ngoài ra còn có 1 số ng tắc sau
+ngtác tôn ti trật tự:ng trên trc, ng dưới sau, ng đc công nhận là quan trọng nhất đc xếp ở vị trí đc coi là hang đầu, ng kém quan trọng nhất đc xếp vào vị trí cuối cùng. Thực hiện ng tắc này trong sắp xếp ngôi thứ, ng ta thường căn cú vào cấp bậc,tuổi tác, thâm niên và thực hiện công tác :ng có cấp bậc cao hơn sẽ ngồi ở vị trí cao hơn, nếu 2 ng có cùng cấp bậcm ng có thâm niên cao hơn sẽ đc xếp ở vị trí cao hơn, nếu cùng thâm niên thì ng nhiều tuổi hơn sẽ đc xếp vị trí cao hơn, ng tiền nhiệm sẽ đc xếp sau ng đương nhiệm, ng giữa cương vị danh dự đương nhiên ở sau ng giữ chức vụ thực tế.
+Nhường chỗ: khách nc ngoài đến thăm đc xếp trc khách thuộc nc của nhà hay ít ra trong buổi lễ họ đc dành 1 vị trí ưu đãi
+ngôi thứ k uỷ qu:có nghĩa là 1 ng khi đại diện 1 ng khác thì k thể đc đối xử như ng mìh đại diện trừ trường hợp ng thay thế.tuy nhiên đối với nguyên thủ qu gia vì k có ng ngang cấp tương đương nên đc dành cho ng đại diện(phó thủ tướng hay bộ trưởng)sự đối xử cho nguyên thủ qg
+lcịh sự vs phụ nữ:trong ngoại giao các quan chức nam giới chỉ nhường chỗ cho phụ nữ khi phựnã có cùng cấp bậc
+các nhân vật tôn giao:tr các buổi lễ thường có các chức sắc tôn giáo xêps sau các quan chức dân sự n ngtắc này cần đc điều chỉnh tuỳ theo chức tước tuổi địa điểm và hoàn cảnh
+thứ tự chữ cái:thứ tự chữ cái là cách thường dung để xác ssịnh ai trc ai sau.ngtắc này nhằm mục đích thực hiện triệt để sự bình đẳng giữa các đại biểuquốc gia, phái đoàn hay quốc gia. Ngôn ngữ lựa chọn sẽ là ngôn ngữ nơi diễn a sự kiện hoặc ngôn ngữ chính thức của tổ chứac hay 1 ngôn ngữ kh do các bên thoả thuận
Ngôi thứ trong hội nghị qt:trên ngtắc bình đẳng và thoả thuận thì hịên nay có các cách sắp xếp như sau:
+căn cứ theo chức vị:ai có chức vị cao hơn thì xếp vào vị trí cao hơn
-trong trường hợp chức vị như nhau căn cứ như sau:căn cứ theo thứ tự vần chữ cai tên nc của các trưởng đoàn đại diện đc dịch ra thứ tiếng của nc đăng cai hội nghị hoặc thứ tiếng quốc tế thong dụng và các bên thoả thuận,đây là thứ tiếng phổ biến nhất đc dung nhiều nhất.
-xếp theo mối quan hện than thiện vs nc chủ nhà.tuy nhiên cách này chỉ đc thực hiện khi k có sự phân biệt của các đoàn đại biểu kh
-xếp ngôi thứ bằng cách bốc thăm
-căn cứ theo điều lệ của tổ chức qt(tổ chức qt này tổi chức hội nghị qt):có thể qđ ưu tiên cho các nc sáng lập, nc gia nhập trc, nc gia nhập sau.
Ngôi thứ của n ng đứng đầu đại diện ngiao:-ng người đứng đầu đại diện ng giao là đại sứ đặc mệnh toàn qu hoặc đại biện.sắp xếp ngôi thứ trên ngtắc bình đẳng thoả thận ,có các cáh sau:
+căn cứ vcấp bậc của ng đứng đầu:đại sứ đặc mệnh toàn qu xếp trên,công sứ đặc mệnh toàn qu xếp trên đại biện
+th các cấp bậc như nhau:căn cứ vào thâm niên ng đứng đầu(căn cứ vào ngày trình thư uy nhiệm: ai trình thư ỉu nhiệm trc thì có thâm niên cao hơn)

http://www.wattpad.com/273177-8-v-n-ng-i-th-trong-l-t-n-ngo-i-giao

http://www.wattpad.com/273183-10-ch-u-i-mi-n-tr-ngo-i-giao-n-l-ch-u-ti-n-i-ng-c-bi-t-nc-s-t-i-ho-c

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: