5 vai trò của lễ tân ngoại giao

Câu 5:vai trò của lễ tân ngoại giao
Đn lễ tân ngiao là sự vận dụng tổng hợp những nghi thức,thủ tục, tập quán,luật lệ, đc thừa nhận chung trog hđ đối ngoại nhằm thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của nhà nc
+vai trò: có rất nhìu hđ phục vụ cho đh ngiao như: hđ lễ tân lãnh sự, nghiên cứu đàm phán và ký kết các điều ước qt, đấu tranh pháp lý bảo vệ an ninh chủ quyền…lễ tân ngiao chỉ là cách thức giao tiếp, nó k phải là nd chính và mđ cuối cùng của hđ ngiao n lễ tân ngiao lại là công tác quan trọng cần thiết k thể thiếu of hđ ngiao.như 1 thứ dầu bôi trơn cho cỗ máy hđ ngiao hđ 1 cách suôn sẻ.vai trò như sau:
-góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại of nhà nc:
*thong qua việc tạo đk thuận lợi cho các hđ ngiao khác để thực hiện dường lối chính sách đối ngoại, đồng thời bản thân hđ lễ tân phải xuất phát từ chính đường lối chính sách đối ngoại phải cố gắng thực hiện đến mức tối đa để góp phần thực hiện đường lối chính sách
*mỗi hđ lễ tân dù lớn dù nhỏ đều thể hiện thái độ chính trị nên ng làm lễ tân phải cẩn thận và chu đáo, ng làm lễ tân cũng phải nắm bắt đc chính sách đối ngoại, k đc để xảy ra các sơ suất làm ảnh hưởng đến chính sách qg mà thực chất là chính sách dối ngoại
-ltng góp phần thúc đẩy qhệ hợp tác và hữu nghị giữa các qg “vui lòng khác đến,vừa long khách đi” là nvụ của ltng làm cho các qg hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ qt. hđ ltân nếu k tốt sẽ ảnh hưởng đến mqh giữa các qg,nếu sơ suất có ảnh hưởng k chỉ đến qh qg mà còn đến cả đường lối chính sách
-ltng là phương tiện đẻ cụ thể hoá và thực hiện 1 số ngtắc cơ bản của luật phátp qt,trong đó chú ý 3 ngtắc là tôn trọng chủ quan quyền qg, bình đẳng giữa các qg k can thiệt vào công việc nội bộ các nc
-các nghi thức ltng làm tăng them sự tôn trọng khách và tôn trọng chủ nhà, tăng them uy tín của khách và uy tín của chủ nhà đồng thời làm các bên ghi nhớ lâu hơn những mqh và cam kết giữa các bên

http://www.wattpad.com/273173-5-vai-tr-c-a-l-t-n-ngo-i-giao

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: