10 chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Câu 10:chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao
+đn:là chế độ ưu tiên đãi ngộ đặc biệt nc sơ tại hoặc nc thứ 3 dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và các thành viên của cơ quan đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện có kế quả chức năng của mìh vs tư cách của ng đại diện cho qg, chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao cug đc dành cho cơquan đại diện qg ở các tổ chức qt(lien chính phủ) và cug đc dành cho phái đoàn đặc nhiệm ưu tiên- đãi ngộ đặc biệt: đc hường qu bất khả xâm phạm vs tài sản nhà cửa than thể ưu tiên thuê nhà sửa chữa điẹn nc…chủ yếu là ng chủ nhà thì miễn kiểm tra hành lý
+Qu miễn thuế và ktra hành lý
-miễn thuế:công ước viên 61 quy định :cơ quan đại diện ngoại giao và viên chức ngoại diao đc hưởng qu miễn thuế đối vs n hang hoá đồ đạc đc sử dụng trong công tác và sinh hoạt của cơ quan và viên chức đó vs n mặt hang nhất định vs số lượng và trọng lượng nhất định do nc sở tại qu định
ở vn hang năm đều công bó danh mục các mặc hang mà cơ quan đại diện ngoại giao đc miễn thuế
-miễn khám hành lý
Công ước viên qu định viên chức ngoại giao đc hưởng qu miễn khám hành lý nhà chức trách địa phương chỉ đc khám hành lý của viêcn chức nogại giao khi biết chắc chắn trong hành lý có thứ cấm xuát cấm nhập

http://www.wattpad.com/273181-10-ch-u-i-mi-n-tr-ngo-i-giao

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: