Bác Hồ làm thơ tiễn Bành Chân

Bác Hồ làm thơ tiễn Bành Chân
Trong thời gian Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì Liên Xô, Trung Quốc có  bất  đồng sâu sắc. Liên Xô và Trung Quốc đều tìm cách lôi kéo Việt Nam. Song chính sách của nước ta là độc lập tự chủ, có quan điểm riêng và đoàn kết chân thành với cả Liên Xô và Trung Quốc. Bác Hồ đã ứng xử rất khéo léo, tế nhị góp phần tranh thủ được sự ủng hộ cả hai nước cho cuộc kháng chiến.
Khoảng giữa năm 1964, ông Bành Chân, Uỷ viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị đại biểu nhân dân Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Thành uỷ Ủy Bắc Kinh thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Lúc đó trong nội bộ Trung Quốc xuất hiện tin đồn: Việt Nam theo quan điểm xét lại của Liên Xô.  Tin này đến cách mạng văn hoá lại được họ nhắc lại với khẩu hiệu: Phản đế tất phản tu (chống đế quốc phải chống xét lại).

Biết được chuyện đó, khi tiễn Bành Chân về nước, Bác đã ứng khẩu hai câu thơ rất phổ biến ở Trung Quốc của nhà thơ đời Đường là Vương Xương Linh và điều chỉnh hai chữ:

Bắc Kinh thân hữu như tương vấn,

Nhất phiến băng tâm lại ngọc hồ.

Nguyên gốc của hai câu thơ là:

Lạc Dương thân hữu như tương vấn,

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

Nghĩa là:

Bạn bè ở Lạc Dương nếu có hỏi?

Tôi vẫn giữ tấm lòng trong sáng như băng trong bình ngọc.

Mỹ Anh

http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/NgoaiGiao/2010/2/C9EE618993FD1358/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: